SmileyBalls2

Урок по атеизъм. Учителката казва:
– Деца, няма Бог! Мария, ти виждаш ли наоколо Бог?
– Не.
– Ето, значи няма Бог!
В този момент Иванчо от последния ред вдигнал ръка. Учителката:
– Кажи, Иванчо?
– Мога ли да задам един въпрос на Мария?
– Хайде, задай.
– Марийке, ти виждаш ли мозъка на учителката?
– Не.
– Това означава, че учителката няма мозък!

 

Вашият коментар

Post Navigation