SmileyBalls2

По време на войната руснаците пленили германци. Питат първия: -„Как тебя зовут?“ -“ Was?“ Пиши го този,че се казва Вас. Питат втория: -„Как тебя зовут?“ -“ Was?“ Пиши го и този,че се казва Вас.Сигурно тяхното Вас е нещо като нашето Иван. Питат третия: -„Как тебя зовут?“ -“ Was?“ Руснаците вече ядосани, не може всичките да се казват Вас, надушили че има нещо гнило му теглили един бой. „Warum?!?“-пита горкия пленник „А, ще си кажеш ти, пиши го тоя Варум!“

 

Вашият коментар

Post Navigation