SmileyBalls2

Една сутрин, докато тя правеше закуска,
съпругът ѝ, фитнес маниак, я ощипа по задника
и каза:
– Знаеш ли скъпа, ако потренираш малко, може
да се отървеш от ластичния си колан.
На следващата сутрин човекът се събуди и
ощипа жена си за гърдите.
– Знаеш ли скъпа, ако потренираш малко, може
да се отървеш от сутиена си.
Тя се обърна към него, го хвана за п*ниса и му
прошепна в ухото:
– Знаеш ли скъпи, ако потренираш малко,
можем да се отървем от пощальона, градинаря
и брат ти…

 

Вашият коментар

Post Navigation