SmileyBalls2

Изпит в университет. Тест с отговори „Да“ или „Не“. Времето почти изтекло, когато един от студентите извадил монета и започнал да я похдвърля. Всички студенти предали листата си, но само този с монетата останал на мястото си и продължил да я мята. Професорът отишъл при него и го попитал:
– Е, колега, ще предавате ли или не?
– Да, готов съм. Заповядайте. – отговорил студентът.
– А може ли да попитам какво правите с тази монета? – учудил се професорът.
– Правя си проверка.

 

Вашият коментар

Post Navigation