SmileyBalls2

– Имаме една секретарка блондинка, днес отпечата 100 бели листа на принтера. Как мислиш, за какво?
– Да нахрани принтера.
– Не.
– Казал си и че печата с невидим тонер.
– Не.
– Предавам се.
– Шефа и нареди да му занесе 100 бели листа и я мързеше да ги брои на ръка…

 

Вашият коментар

Post Navigation