SmileyBalls2

Грешната Монахиня

Монахиня доверила на игуменката, че има грешни помисли. Игуменката я препратила при епископа като по-вещ по
греховните въпроси. Отишла монахинята при него, оплакала се, а той я успокоил:
– Съблечи се, дъще, сега ще проверим. Опипал я н
авсякъде и казал:
– Няма външни белези, но за по-сигурно трябва да вкарам грехометъра… Опънал я хубаво и я пратил да си ходи „пречистена“ в манастира. На вратата я посрещнала игуменката:
– Какво ти каза, дъще?
– Ами, пречисти ме с грехометъра…
– Ах, мръсника му с мръсник, а мен от две години ме лъже, че е развален и само ме кара да го продухвам!!!

 

One Thought on “Грешната Монахиня

  1. Pingback: Грешната Монахиня - Портал

Вашият коментар

Post Navigation