SmileyBalls2

Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте кaкво работи
– Научен работник
– Е, кво е това научен работник – пита Нане.
– Глей са, правим разни опите и докоментираме и протоколираме. Та значи фанахме една стоножка, откинем и единио крак и речем „Оди ма!“. Она оди. И ние пишем у протоколо – „она оди“. После откинем още един крак, пак и речем „А оди ма!“. Она па оди и ниа пишем у протоколо „она па оди“. И така доде й откинем сите крака. Викаме й „А оди ма!“, а она ни мръда, ни шава. И ние пишем у протоколо „она оглуше“…

 

Вашият коментар

Post Navigation