Вицове

Заекът и неговата дипломна работа.

Стоял един заек пред една пещера и си дялкал нещо на един камък.
Минала лисицата и го попитала
– Какво правиш?
– Пиша дипломна работа “Как зайците могата да ядат лисици”.
Лисицата се ядосала много и го заплашила, че ще го изяде. Вкарала го в пещерата, но след малко излязал само заека и продължил да си дялка. Не след дълго минал койота и се зачудил, какво прави дългоухия. Заека пак отговорил, че пише дипломна работа “Как зайците могат да ядат койоти”. След като койота се ядосал и му казал, че ще го изяде за наказание, заекът го поканил в пещерата да се разберат. Но отново излязъл само заекът.
След още половин час наминал и вълкът.
– Сега ще те изям, но ми кажи какво дялкаш на този камък?!
– Пиша дипломна работа “Как зайците могат да ядат вълци” – отговорил заека.
– Сега ще видиш, ти! – ядосал се вълка.
Отново влезли в пещерата и отново излязъл сам след това. В същото време, вътре в пещерата един лъв си чоплил зъбите с клечка, а заекът тихо казал:
– Не е важно, какво пишеш, а кой ти е научния ръководител.

 

Вашият коментар

Post Navigation